Novi Sad Prošlost u pričama

Cena: 2,000 din.
Za inostranstvo 20 e

Poručiti:

Kontakt tel. 064/1258337

mail:zoranknezev@gmail.com

Predgovor

Posle zaista za mene neočekivanog, ali generalno velikog uspeha koji je postigla moja prva samostalna knjiga, pod nazivom “Novi Sad priče iz prošlosti”, a na zahtev mnogobrojnih čitalaca za nekim novim pričama iz prošlosti Novog Sada, odlučio sam se da napišem i drugu knjigu. Razmišlјajući u kom smeru da ide ova nova knjiga, došao sam do zaklјučka da nastavim sa sličnim temama, kao što su Starogradske priče, Pričaju nam stari Novosađani i Protiv svih zastava. U razgovorima i kontaktima sa čitaocima, razmotrio sam njihova interseovanja i na njihov zahtev ubacio sam neke nove teme iz prošlosti, pa sam tako i koncipirao ovu drugu samostalnu knjigu. Tematski se ona puno ne razlikuje od prve knjige, ali su ipak dodati neki segmenti, koji će joj, nadam se, dati neku novu “vrednost”.

Druga knjiga je većim delom isto pisana kao i prva, publicistički, novinarski i istraživački, a bavi se ulicama, građevinama i događajima, ali i lјudima i njihovim sećanjima na ona prošla vremena. Dotakao sam se nekih “tabu” tema, o kojima je do sada u Novom Sadu malo pisano i pričano, jer su takve okolnosti i vremena bila. Istraživao sam teme poput Prvog svetskog rata i oslobođenja Novog Sad, gde sam uspeo da dođem do originalnog teksta majora Vojislava Bugarskog, čoveka koji je prvi ušao u Novi Sad 1918. godine, zatim se bavim obeveštajnim službama u prošlosti, ali i za vreme Drugog svetskog rata. Takođe pišem o četničkoj organizaciji na ovim prostorima i o njenoj ulozi pre, i za vreme Drugog svetskog rata u Novom Sadu, bavim se “Rajinom šumom” i imao sam tu čast da mi pričaju potomci viđenijih lјudi grada čiji su očevi stradali na tom stratištu, i da mi otvore svoje privatne arhive. Takođe se malo bavim i znamenitim Novosađanima koji su bili članovi masonskih organizacija u prošlosti Novog Sada. Velika većina tekstova je publicistička i pišem o kafanama, građevinama, lepoticama, svadbama, saobraćajnim propisima, prvim noćnim utakmicama, viđenijim i znamenitim lјudima, groblјima, prostituciji, čuvenim novosadskim tamburašima, i svemu onome što jedan grad, ima u izobilјu u svojoj prošlosti.

Preneću kazivanja starih Novosađana, koji su “očima savremenika” gledali ondašnje prilike, a u nekima su i direktno učestvovali, i sve to ću ponovo upotpuniti sa starim fotografijama iz prošlosti Novog Sada. Nadam se da neću izneveriti čitaoce širom sveta, i da ću uspeti ponovo da ih vratim u prošla vremena, kao što sam to uradio i sa prvom knjigom “Novi Sad priče iz prošlosti”.

Hvala Vam što me čitate.

Autor