• 10 eura

  Kako su ovi prostori današnje Vojvodine izgledali od nastanka ...Panonsko more i životinje tog perioda... kako je pra-čovek uspeo da prebrodi sve nedaće i da nastani ove naše prostore...prve naseobine na teritoriji Vojvodine ...prikaz raznih kultura ...dolazak Rimljana i podela Rimskog carstva ...Rimski šančevi...prve crkve na prostoru Vojvodine...velike seobe naroda...dolazak Mađara na ove prostore... osvajanje Petrovaradinske tvrđave...velika seoba Srba i dolazak na ove prostore...proterivanje Osmanlija sa ovih prostora ...Karlovački mir...

 • 10 eura

  In an hour long presentation you can see over 2000 photos, a lot of interesting information as „ baying the freedom from Maria Teresia“, the oldest buildings in the city, first streets, number of inhabitants through history, churches, bridges, wars, first carriage coach, cars, trmas, buses, post offices, cafes, shopes, scaffold and other interesting historical fact....

 • 10 eura

  "U ovoj dvosatnoj DVD fotomonografiji nazvanoj Portret Novog Sada, autor Zoran Knežev pored obimne građe koju je prikupio i sistematizovao, prezentujući je na popularan i vrlo tehnološki savremen način, još jednom nas kao savestan građanin koji iskreno voli svoj grad, upozorava na potrebu neophodnosti da se sačuvaju od zaborava mnoge građevine i njihove fasade od daljeg propadanja ili još pogubnije, njihovog potpunog nestajanja."

  Mile Ignjatović
  istoričar umetnosti
  muzejski savet
  Muzeja Vojvodine

 • 10 eura

  Ova DVD izdanja uz obilje istorijskih podataka... fotografija...
  starih razglednica...
  dokumentarnih filmova...
  arhivskih dokumenata...

 • 10 eura

  Vas vode kroz istoriju Novog Sada i na jedinstven način Vam pričaju priču o svim periodima opstajanja u teškim vremenima kako za sam grad tako i za njegove stanovnike...

 • 10 eura

  Ovo je kulturno - istorijska građa koju svaki NOVOSAĐAN mora da pogleda i da ima...